Mládež

obr: Mládež

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


  • pred zlúčením mal prievidzský klub FK Prievidza 2010 len mládežnícke družstvá a bolo ich spolu 9
  • po zlúčení mal FC Baník Horná Nitra 16 družstiev a z toho bolo 13 mládežníckych
  • v súčasnosti má FC Baník HN Prievidza & Handlová 20 družstiev a z toho je 17 mládežníckych
  • aktívnych je momentálne (2015) 453 hráčov a hráčok a z toho 328 je mládežníkov

FILOZOFIA KLUBU

 

Hlavnou filozofiou klubu je „Skvalitnenie práce s mládežou – najlepšia vízia do budúcnosti“. Rozvoj mládežníckeho futbalu na hornej Nitre bude sledovať predovšetkým dosiahnutie hlavného cieľa, ktorým je vybudovanie futbalovej Hornonitrianskej akadémie od prípraviek cez žiakov až po dorastencov.

Výstupom tohto systému bude nielen kvalitná hráčska základňa pre úspešné účinkovanie „A“ mužstva v najvyšších slovenských súťažiach, ale u tých najtalentovanejších i reprezentácia klubu na úrovni mládežníckych republikových a regionálnych výberov.

 

Jedným z cieľov je, aby v A mužstve dospelých našli uplatnenie naši odchovanci. A aby súťaž, v ktorej budú pôsobiť, bola motiváciou pre mládež regiónu hornej Nitry, fanúšikov, regionálnych partnerov naďalej aktívne podporovať náš projekt rozvoja futbalu  v Hornonitrianskom regióne.