obr: „Nový Registračný a prestupový poriadok rozdeľuje futbalovú verejnosť“

„Nový Registračný a prestupový poriadok rozdeľuje futbalovú verejnosť“

Zverejnené: 05.08.2015 16:32:36 | vytlačiť |

Rozhovor s predsedom MaK SFZ Robertom Šuníkom

V pätnásty júnový deň tohto roku nadobudol účinnosť nový Registračný a prestupový poriadok. Príprava jednej z najdôležitejších noriem Slovenského futbalového zväzu, upravujúcich každodenný futbalový život, sa začala ešte v roku 2012. V rámci legislatívneho procesu prešla dvoma oficiálnymi kolami pripomienkového konania a boli do nej zapracované poznatky a pripomienky zástupcov profesionálnych i amatérskych klubov, regionálnych a oblastných futbalových zväzov a ďalších funkcionárov a odborníkov. Následne Výkonný výbor SFZ na svojom zasadnutí 10.2. 2015 v Bratislave jednomyseľne schválil návrh Registračného a prestupového poriadku (RaPP), ktorý nahradil dovtedajšie normy: Prestupový poriadok pre neprofesionálnych futbalistov, Prestupový poriadok pre profesionálnych futbalistov a Registračný poriadok futbalu. Aj keď bol Nový Registračný a prestupový poriadok vypracovaný s dobrým úmyslom, medzi značnou časťou futbalových funkcionárov vyvolal vlnu kritiky. Tá hlavne smerovala na spôsob a tabuľkové čiastky pri prestupe hráčov bez zmluvy. O stále horúcej téme sme sa v exkluzívnom rozhovore pre náš týždenník Tempo porozprávali s predsedom Matričnej komisie Slovenského futbalového zväzu a členom Výkonného výboru Západoslovenského futbalového zväzu Robertom Šuníkom. Následky nového RaPP zažíva priamo, keďže je aj prezidentom treťoligového futbalového klubu FC Baník HN Prievidza & Handlová.

V novembri predošlého roku ste sa na konferencií SFZ na margo vtedy pripravovaného Registračného a prestupového poriadku vyjadrili, že „by mal byť bibliou a srdiečkom slovenského futbalu.“ Stále si stojíte za svojím vyjadrením?

„Áno, stále som presvedčený, že Registračný a prestupový poriadok by mal byť bibliou a srdiečkom slovenského futbalu. Schválne trvám na svojom vyjadrení, mal byť' nakoľko v dnešnej podobe na základe niektorých článkov, skôr hráčov, funkcionárov a odbornú futbalovú verejnosť rozdeľuje ako spája.“

Registračný a prestupový poriadok si bral za vzor sčasti FIFA RSTP. Myslíte, že to bol správny krok?

„Na základe požiadavky FIFA bolo potrebné zrevidovať alebo vytvoriť nový Registračný a prestupový poriadok. Hlavne v pozícii profesionálneho futbalu bol škodlivý a nelogický stav. Napríklad hráč, ktorý nemal profesionálnu zmluvu, mohol prestúpiť do zahraničia zadarmo, ale v rámci Slovenska zaň kluby museli platiť. Túto situáciu preto riešili rôznymi fiktívnymi prestupmi do zahraničia a následným hosťovaním v slovenskom klube. Aj FIFA RSTP však dáva možnosť si prestupový poriadok prispôsobiť podmienkam v jednotlivých krajinách.“

Najviac pravdepodobne rezonuje tabuľka finančných čiastok odstupného pri prestupoch amatérov, ktorá zvýhodňuje kluby z okresných súťaží a naopak, znevýhodňuje kluby z vyšších súťaží. Súhlasíte? Napríklad prvoligový hráč vo veku 19 až 25 rokov môže prísť do okresnej súťaže za 250 €, kým opačným smerom by jeho prestup stál 5000 €...

„Z pozície predsedu MaK SFZ musím rešpektovať predpis, ktorý schválil Výkonný výbor SFZ. Treba si uvedomiť, že nový Registračný a prestupový poriadok tvorila pracovná skupina s overením Výkonného výboru SFZ. Bolo niekoľko kôl pripomienok, ktoré tvorcovia podľa svojho zváženia zapracovali alebo nezapracovali. Konečnú verziu schválil svojím jednohlasným hlasovaním Výkonný výbor SFZ vrátane štyroch zástupcov za amatérsky futbal, ktorým boli predsedovia regionálnych futbalových zväzov. Matričná komisia SFZ mala minimálne šesť zasadnutí, na ktorých sme sa zaoberali Registračným a prestupovým poriadkom, dali sme vyše tridsať pripomienok, z ktorých len niekoľko tvorcovia zapracovali. Z pohľadu amatérskych tabuliek sme mali dve zásadné. Prvou bolo zvýšiť sumu v tabuľke okresných súťaží na päťsto eur, lebo taký je zhruba ročný náklad na hráča. Snažili sme sa aj zmeniť výklad, aby sa platila suma nie na základe toho, do akého klubu prestupuje hráč, ale z akého prestupuje. Touto jednoduchou zmenou výkladu by sa zabránilo špekuláciám. Ako prezidentovi FC Baník HN Prievidza & Handlová sa mi totiž zdá nelogické, že nám klub z okresnej súťaže platí za prestup hráča sumu dvestopäťdesiat eur, keď mi máme v súvislosti s ním úplne iné náklady.“

 V súčasnosti aj vďaka systému ISSF môže hráč prestúpiť bez súhlasu materského klubu, pričomstačí, keď jeho nový klub zaplatí tabuľkovú hodnotu. Je pravdou, že RaPP vyriešil otázku ,,vazalstva“ hráčov v kluboch a následné siahanie po opakovaných prestupoch, no na druhej strane, nemyslíte si, že môže výrazne naštrbiť vzťahy medzi klubmi?

„Je dobré nielen pre hráčov, ale aj pre slovenský futbal, že nemusia čakať polroka na opakovaný prestup, ako tomu bolo v minulosti. No súhlasím s tým, a upozorňoval som na to, že súčasné prestupové tabuľky, ale hlavne vyššie spomenutý výklad výrazne naštrbia vzťahy nielen medzi jednotlivými klubmi, ale aj medzi hráčmi a klubmi. Súčasný stav mi, žiaľ, dáva za pravdu.“

 Na základe novej legislatívy by hráči mohli získať istejšiu pôdu pod nohami. Prinajmenšom, kluby by si ich mali viac považovať, inak sa jednoducho zbalia a odídu... Súhlasíte, že aj tento vzťah, klub – hráč, je istým spôsobom balansovaním na lane?

„Faktom je, že niektorí hráči doslova vydierajú jednotlivých futbalových funkcionárov. O to väčšia česť patrí tým hráčom, v ktorých zostala aspoň štipka klubizmu a k niečomu podobnému sa neznižujú. Tvrdím to na základe mojich poznatkov zozbieraných po Slovensku. Dnes však pre klubového funkcionára nastáva zásadný problém v dvoch rovinách. Prvou je, že v prestupovom období nemajú istotu, že chlapci, ktorí v nedeľu odohrali zápas, budú v pondelok ešte ich hráčmi. Druhou je, že akotak koncepčne môžu s mužstvom pracovať polroka, kým nebude druhé prestupové obdobie. Mám obavu, koľkí futbaloví funkcionári s družstvami v tretích, štvrtých a piatych ligách dospelých, a taktiež v druhých a tretích ligách žiackych a dorasteneckých, pod týmto tlakom vydržia a budú ochotní aj ďalej pracovať. Treba si uvedomiť, že v týchto súťažiach sa zgrupuje najvyššia kvantita, z ktorej profituje profesionálny ale aj amatérsky futbal.“

 Kde vy konkrétne ešte vidíte medzery v novom Registračnom a prestupovom poriadku?

„Niektoré som už popísal v odpovediach na predchádzajúce otázky. Je ich určite viac a prinesie nám ich až futbalový život a prebiehajúca futbalová sezóna. Najväčším nedostatkom je stav, ktorý tu popisujeme a fakt, že v podstate budeme čakať na škody a chyby, ktoré sa spôsobia a potom ich budeme chcieť naprávať. Žiaľ, vo veľa prípadoch sa však chyby a vzťahy, a hlavne tie medziľudské, napraviť asi nebudú dať.“

Aké sú podľa vás najväčšie pozitíva nového Registračného a prestupovom poriadku? Môžeme zaň považovať napríklad uhrádzanie výchovného všetkým klubom, ktoré sa podieľali na výchove hráča od jeho 9 do 23 rokov, keď spúšťacímmechanizmom je prvá zmena statusu z amatéra na profesionála?

„Samozrejme, uhrádzanie výchovného, ktoré vychádza z podobného modelu FIFA RSTP, je správnym krokom. Veľkým pozitívom je aj možnosť prestupu profesionála bez zmluvy do profesionálneho klubu na Slovensku bez úplaty tak, ako je to bežné aj v zahraničí.“

Myslíte si, že bude ešte priestor na dodatočnú modifikáciu Registračného a prestupového poriadku?

„Verím, že v prípade tlaku a pretrvávajúcej nespokojnosti zo strany funkcionárov amatérskych klubov, bude Výkonný výbor SFZ ochotný a schopný na základe ich jasne zadefinovaných požiadaviek nový Registračný a prestupový poriadok revidovať. Podnety treba adresovať na Matričnú komisiu SFZ, kde ich my budeme zbierať. Ak prídu, potom v čo najkratšom možnom termíne zvoláme zasadnutie a na základe zozbieraných podnetov prednesieme Výkonnému výboru SFZ žiadosť na zmenu Registračného a prestupového poriadku. Predpokladám, že ak sa prijme nový zákon o športe, aj z neho budú vychádzať požiadavky na zmenu niektorých článkov Registračného a prestupového poriadku. Dúfam, že budú v prospech futbalu a hlavne klubov, pretože dnes kluby a ich funkcionári už v podstate nemajú takmer žiadne práva, ale len svoje povinnosti. O to viac vplývam na klubových funkcionárov a tvrdím, že napriek všetkému spomenutému je základná komunikácia na úrovni klubových funkcionárov, a rovnako medzi funkcionármi a hráčmi veľmi dôležitá! V opačnom prípade sa priepasť bude prehlbovať. Na záver chcem popriať všetkým hráčom, futbalovým funkcionárom, rozhodcom, delegátom do novej súťažnej sezóny veľa futbalových a osobných úspechov.“30.04.2021 10:39:39 Klub

Stanovisko prezidenta FC Baník Prievidza k utorňajšiemu rozhodnutiu VV ZsFZ o dohratí regionálnych súťaží

Stanovisko prezidenta FC Baník Prievidza k utorňajšiemu rozhodnutiu VV ZsFZ o dohratí regionálnych súťaží   Po utorňajšom VV ZsFZ a následných článkoch predsedu ...

13.04.2021 10:29:00 Mládež

Výber žiakov do športových tried 2021/2022

Srdečné Vás všetkých pozývame na Výber žiakov do športových tried 2021/2022 "Školy s energiou" ZŠ Energetikov spojený s talentovými skúškami ...

25.03.2021 19:12:46

Iné krajiny sú na tom v počte úmrtí lepšie. Pretože športujú, tvrdia iniciátori petície

Iniciatívu za návrat športu dnes zastupuje vyše 10 500 ľudí, ktorí podpísali petíciu. Pridáva sa k nim cez 15-tisíc ľudí, ktorí ...

24.03.2021 13:32:10 Mládež

Poďakovanie 2020 - FŠ

Mesto Prievidza poskytlo v roku 2020 na prenájom futbalového štadióna pre FC Baník Horná Nitra, s.r.o. dotáciu vo výške 97.850,- ...

24.02.2021 11:50:23

Robert Šuník: Keď si športovanie presadili profesionáli, musia si aj amatéri

Navrhuje dohrať sezónu systémom jar – jeseň. V klube majú pätnást tímov, cez päťsto registrovaných hráčov. Zrekonštruovaný futbalový štadión v Prievidzi však ...

19.02.2021 09:43:16 Klub

DARUJ 2 % z daní !!!

DARUJ 2% ZO SVOJICH DANÍ FUTBALU V PRIEVIDZI A NA HORNEJ NITRE! PODPOR AJ TY FC BANÍK PRIEVIDZA!   Hlavným cieľom ...

21.10.2020 14:06:12

Pomôžte jedným klikom. Uchádzame sa o príspevok z fondu Niké

Futbalové súťaže sú pre pandémiu opäť prerušené, preto náš klub robí všetko preto, aby mohol ďalej plnohodnotne fungovať. Zamestnávať ľudí a venovať ...

08.10.2020 14:28:20 Dospelí

Hráčov áčka a trénerov školil uznávaný športový psychológ

Na štadióne FC Baník Prievidza rozdával svoje skúsenosti Peter Kuračka. Peter Kuračka je bývalým ligovým futbalistom, ktorý si zahral napríklad v Európskej ...