obr: REAKCIA PREZIDENTA KLUBU, ROBERTA ŠUNÍKA, NA ČLÁNOK UVEREJNENÝ NA STRÁNKE MESTA PRIEVIDZA dňa 25.05.2016

REAKCIA PREZIDENTA KLUBU, ROBERTA ŠUNÍKA, NA ČLÁNOK UVEREJNENÝ NA STRÁNKE MESTA PRIEVIDZA dňa 25.05.2016

Zverejnené: 27.05.2016 14:49:41 | vytlačiť |

REAKCIA PREZIDENTA KLUBU, ROBERTA ŠUNÍKA, NA ČLÁNOK UVEREJNENÝ NA STRÁNKE MESTA PRIEVIDZA dňa 25.05.2016

 

Je to smutné, keď po tom, čo sme pred piatimi rokmi zachránili futbal v meste Prievidza, získali dotáciu na rekonštrukciu štadióna pre mesto Prievidza vo výške 750.000,- € si nás predstavitelia mesta nevážia a opakovane spochybňujú korektnosť nášho konania, čoho dôkazom je aj nižšie napísaný tendenčný článok.

Päť rokov sa snažíme byť voči predstaviteľom mesta ústretoví, nekonfrontační a slušní. Snažili sme sa navodiť atmosféru spolupráce. Za päť rokov sme vybudovali jeden z najväčších mládežníckych klubov na Slovensku. Dnes máme cca 350 detí, ktoré sa aktívne venujú športu a teda nedrogujú alebo nesedia pri počítačoch!!! Dnes máme cca 40 trénerov, ktorí sa týmto deťom venujú!!! Dnes máme cca 50 partnerov, ktorí nezištne bez toho, že by mali z mesta zákazky finančne podporujú tieto deti!!! Hráme najvyššie súťaže, ktoré nám predpisy SFZ dovoľujú. Vrátili sme do Prievidze mužský futbal, trikrát sme postúpili a dnes hráme 3. najvyššiu súťaž pri priemerných návštevách cca 600 ľudí. Snažili sme sa s mestom spolupracovať korektne, pravdivo a úprimne informovať nielen rodičov o forme spolupráce s mestom. Okresné mesto Prievidza a celý región úspešne a vzorne reprezentujeme nielen v dlhodobých súťažiach v rámci celého Slovenska, ale aj  na rôznych mládežníckych turnajoch tak na Slovensku ako aj v zahraničí.

Po prečítaní nižšie uvedeného článku však musí nezasvätený človek nadobudnúť dojem, že snáď šafárime s mestskými peniazmi a ešte o tom nepravdivo informujeme. S úžasom som čítal článok, ktorý vznikol po tom, keď p. Bucák a predstavitelia mesta boli pozvaní a aj sa zúčastnili Správnej rady klubu dňa 04.05.2016, na ktorej dostali všetky podklady a relevantné informácie o päťročnom fungovaní a financovaní klubu. Stretnutie bolo za účelom prekonzultovania možnosti zo strany mesta výraznejšie podporiť mládežnícky úsek klubu a tým zastabilizovať ako počty tak aj súťaže, ktoré momentálne hráme. Ak je výsledkom tohto stretnutia uverejnený článok tak na webovej stránke mesta ako aj na sociálnych sieťach, tak ďakujem pekne!!!

Vážení predstavitelia mesta, ste platení z verejných zdrojov, verejné zdroje v prospech občanov tohto mesta prerozdeľujete. My do rozvoja tohto mesta v prospech občanov tohto mesta pracujeme zadarmo a navyše do tohto projektu dávame svoje súkromné prostriedky. Ak si takto predstavujete komunikáciu s najväčším športovým klubom v meste, ja Vám rázne hovorím toto teda nie!!! Ja si svoju investíciu, svojich ľudí, svoje meno nenechám spochybňovať a očierňovať!!! Nedostal som priestor v článku, tak sa môžem a budem brániť verejne tu.

Pani primátorka v článku píše, citujem: „Treba povedať, že nikdy v novodobej histórii Prievidze sa neinvestovali finančné prostriedky v takejto výške do ktoréhokoľvek športoviska.“ Pani primátorka, nikdy v histórii mesta Prievidza žiadny športový klub nepriniesol do mesta 750.000,- € na rekonštrukciu mestského majetku!!! Do dnešného dňa sme zo strany mesta nedostali ani len písomné ďakujeme. Zhotovená štúdia bola zo strany SFZ vyhodnotená ako jedna z najlepších akú doteraz videli. Dnes predstavitelia mesta uvažujú, že nebudú tribúny za bránami, ale oproti starej tribúny, a to len preto, lebo nevedia vyhodnotiť súvislosti. Aj my sme pôvodne zvažovali s tribúnou oproti, ale zbytočne by sme v tejto fáze rekonštrukcie navyšovali finančné prostriedky o demontáž stupienkov na státie, oporného múru kvôli ceste, posunutiu ihriska atď.

Rodičia v priebehu mesiaca apríl boli na rodičovských združeniach pravdivo informovaní, že mesto Prievidza dáva 105.000,- € na prevádzku futbalového štadióna. Starať sa o mestský majetok však mestu vyplýva zo zákona. Takisto dostali rodičia pravdivú informáciu, že na športovú činnosť mládeže máme v tomto roku dostať cca 20.000,- €. Podotýkam, že rozpočet na mládež máme cca 110.000,- €. Na uvedenej Správnej rade klubu sme informovali predstaviteľov mesta, že väčšina klubov v porovnateľných súťažiach dostávajú od samospráv príspevky resp. dotácie v priemere 60.000,- € a väčšinou viac.  Požiadali sme predstaviteľov mesta, aby aj oni prehodnotili výšku dotácie na mládež, ak ju máme udržať vo vyššie uvedených počtoch a súťažiach. Verím, že o informáciách prezentovaných na rodičovských združeniach boli predstavitelia mesta informovaní aj zo strany rodičov, ktorí pôsobia či už vo Vašich politických zoskupeniach alebo sú zamestnancami mesta alebo mestských organizácii.

Futbalový klub neovplyvňuje ani režijné ani iné náklady TSMPD s.r.o. spojené so správou futbalového štadióna. Fakt je, že pred tromi rokmi a odvtedy opakovane na osobnom stretnutí s pani primátorkou som prejavil záujem o správu futbalového štadióna s tým, že príspevok zo strany mesta môže byť o 10 % nižší a do kontrolných orgánov si mesto môže navrhnúť koho chce. Pre mňa je až urážajúca veta ako p. Bucák píše v článku, citujem: „Takýmto spôsobom postupujeme na základe negatívnych skúseností z minulosti aj pri prevádzke futbalového štadióna.“ Tým nás p. Bucák chce porovnávať s predchádzajúcim vedením ??? Nás, ktorí sme vlastný čas a finančné prostriedky venovali nielen do športovej činnosti, ale aj do infraštruktúry ako futbalového štadióna, tak aj umelej trávy na Základnej škole Energetikov, teda do mestského majetku. Na základe nášho návrhu mohlo mesto už v roku 2015 ušetriť teda cca 37.000,- pri správe futbalového štadióna. Predpokladám, že dofinancovanie, ktoré uvádzate v článku sa týka roku 2015 a nie prebiehajúceho roku 2016. Pán Bucák náš ročný rozpočet je v priemere 330.000,- € vrátane Vami prezentovanej dotácie na prevádzku futbalového štadióna, čo za päťročné pôsobenie predstavuje cca 1.650.000,- €. My sme to teda dofinancovali sumou cca 1.000.000,- €. Pán Bucák koľko ste a do akého športu pre cudzie deti za svoj život dali financií vy, keď nás neustále pri rôznych príležitostiach verbálne napádate???

Pán Bucák v článku píše, citujem: „To však neznamená, že futbalisti túto dotáciu, ktorou sa hradí ich športová činnosť na štadióne, vo výške 105.000,- € nedostali.“ Pán Bucák už so Vám to nie raz povedal, že to nie je dotácia na športovú činnosť. Tento systém sa musel zvoliť na základe kontroly NKÚ a finančných tokov súvisiacich s DPH. Týmto sa určite nehradí športová činnosť klubu. To sú peniaze určené, ešte raz opakujem, na správu mestského majetku!!! Pokiaľ by to mala byť dotácia na športovú činnosť mládeže, tak to máme vydeliť uvedenú dotáciu počtom tréningových a zápasových jednotiek a vypočítať koľko stojí jedna tréningová a zápasová jednotka? Pán Bucák a ste si vedomý koľko by potom vyšla jedna tréningová alebo zápasová jednotka futbalistov?

Vážená pani primátorka, nami podávané informácie ako rodičom, tak aj verejnosti sú férové, korektné a navyše ste o všetkých dopredu informovaní, či už vy alebo iní predstavitelia mesta. Absolútne nesúvisia so záujmom klubu o realizáciu rekonštrukcie futbalového štadióna ako v článku naznačujete. Je pravda, že klub mal záujem rekonštrukciu realizovať, mal nato dohodnuté finančné prostriedky a od mesta žiadal len možnosť spravovať futbalový štadión za rovnakých podmienok ako TSMPD s.r.o. s mesačne navýšenou dotáciu o cca 4.500,- € po dobu desať rokov, čím by sa vlastne splatila istina. Mesto by nemuselo riešiť cez mestskú organizáciu 250.000,- € DPH, ušetrilo by na úrokoch, stavbu by realizovali miestne firmy, koordinovali a robili by to ľudia, korí futbalu rozumejú a vedia včas vyhodnotiť súvislosti. V podstate prostriedky, ktoré ste dnes vyčlenili na mestský futbalový štadión sa dali použiť na rekonštrukciu iných športovísk či budov v majetku mesta. Povedal som Vám, že nemáme problém, aby ste si do kontrolných orgánov aj pri výberových konaniach dali kohokoľvek, aby niekto z predstaviteľov mesta nemal pocit, že sa chce klub na rekonštrukcii obohatiť. Som presvedčený a o tom som Vás informoval už minulý rok v máji, že tento model je na Slovensku najlepší a jedinečný a prostriedky, ktoré sa podarilo pre mesto získať by zostali v Prievidzi alebo v regionálnych firmách. Ja som nielen splnil, ale aj ďaleko prekročil všetko čo som sľúbil pred piatimi rokmi pri našom sedení za jedným stolom. Vy ste sa nakoniec rozhodli rekonštruovať inak, ja to rešpektujem a prajem Vám veľa šťastia pri zveľaďovaní futbalového štadióna.

Záverom musím napísať, že som si vedomý, že moja reakcia na, pre mňa, nepochopiteľne tendenčný článok nezlepší vzťahy klubu s predstaviteľmi mesta. No, za posledný rok sme za našu prácu dostávali nepochopiteľne len facky z jednej či druhej strany od predstaviteľov mesta a tento článok je len posledným poriadnym kopancom, ktorý ma prinútil na verejnú reakciu.

Vážení predstavitelia mesta, je mi ľúto tohto stavu, ale ja som ho svojím konaním nespôsobil a ani klub za päť rokov fungovania si ho absolútne nezaslúži. Ak si však myslíte, že toto je forma a spôsob ako podporiť šport a nielen futbal v meste či regióne, tak sa neuveriteľne mýlite. Toto je spôsob ako odradiť aj tých posledných „hlupákov“ (všetkým dotknutým partnerom a priateľom sa za tento výraz ospravedlňujem), ktorí do športu dávajú svoje peniaze, svoj voľný čas prípadne svoje meno. Vy, ktorí ste platení z verejných zdrojov nás takýmto konaním len demotivujete a nútite uvažovať, či má vôbec význam investovať svoje prostriedky a čas pre občanov tohto mesta a teda aj Vás. Uvedomte si, nie my sme tu pre Vás, ale Vy pre nás! Určite je to téma pre všetkých na zamyslenie.

Robert Šuník
Prezident klubu FC Baník HN Prievidza & Handlová


Článok mesta Prievidza zo dňa 25.05.2016

Mesto dáva na podporu futbalu desaťtisíce eur

Okrem státisícov eur, ktoré mesto Prievidza plánuje investovať do rekonštrukcie štadióna sa v súvislosti s týmto športom vynakladajú z prostriedkov mesta desaťtisíce eur. Futbalový klub si z poskytnutej dotácie 105-tisíc eur každý rok hradí prenájom futbalového štadióna a takmer 20-tisíc eur je dotácia na činnosť mládežníckych družstiev.
Najväčšia investícia do športoviska v novodobej histórii

Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi koncom apríla schválilo bezpochyby najväčšiu investičnú akciu posledných rokov v meste – rekonštrukciu futbalového štadióna. Tá bude stáť celkovo najmenej 1,25 milióna eur bez DPH. Slovenský futbalový zväz sa bude na rekonštrukcii podieľať čiastkou 750 tisíc eur bez DPH, mesto investuje 500 tisíc eur bez DPH. Daň z pridanej hodnoty za oboch partnerov „vytiahne“ z mestského rozpočtu Prievidze najmenej ďalších 250 tisíc eur. Presnejší odhad výdavkov za rekonštrukciu bude známy až po vypracovaní projektovej dokumentácie.

Mnohí sa pýtajú, kedy sa začne s prestavbou štadióna a aké kroky momentálne musí mesto vykonať. „V súčasnosti mestský úrad pripravuje podklady na obstaranie zhotoviteľa projektovej dokumentácie. Po tom ako obstará projektanta, bude potrebných niekoľko mesiacov na vypracovanie projektu. Boli by sme radi, keby sa už tento rok začalo aj s verejným obstarávaním zhotoviteľa rekonštrukcie futbalového štadióna,“ informuje Branislav Bucák, poslanec MsZ v Prievidzi a predseda komisie športu, mládeže a voľnočasových aktivít pri MsZ v Prievidzi.

Futbal v Prievidzi dostane zrekonštruovaným štadiónom nový impulz. Výrazne sa skvalitnia podmienky pre hráčov všetkých vekových kategórii. „Odsúhlasením rekonštrukcie futbalového štadióna sme dali jasný signál, že máme záujem o rozvoj futbalu v našom meste. Objavili sa aj názory, aby sme za finančné prostriedky, ktoré sú vyhradené na futbalový štadión rekonštruovali nielen štadión ale i halu, ktorú používajú viaceré druhy športu, no napokon sme sa rozhodli všetko investovať len na futbalový štadión, aby sme využili prostriedky, ktoré bolo možné získať od štátu na nové tribúny. Treba povedať, že nikdy v novodobej histórii Prievidze sa neinvestovali finančné prostriedky v takejto výške do ktoréhokoľvek športoviska,“ vysvetľuje motiváciu, prečo navrhla zastupiteľstvu projekt schváliť Katarína Macháčková, primátorka mesta Prievidza.

Z rozpočtu desaťtisíce eur na futbal

Mesto Prievidza v programovom rozpočte na roky 2016, 2017 a 2018 vyčlenilo každoročne na futbal sumu vo výške približne 400-tisíc eur. Z toho 250-tisíc eur je v tomto roku, i najbližších dvoch, vyhradených na rekonštrukciu futbalového štadióna, 105-tisíc eur je dotácia futbalistom, z ktorej si hradia prenájom futbalového štadióna. Približne 20-tisíc eur je ďalšia dotácia pre futbalový klub na dopravu a materiálne zabezpečenie mládeže. Mesto taktiež každoročne prostredníctvom Technických služieb mesta Prievidza dofinancováva prevádzku futbalového štadióna. V roku 2016 to bolo vo výške takmer 27-tisíc eur.

„Mrzí ma, že napriek tomu, že podpora futbalu je z verejných zdrojov vo výške desiatok tisíc eur, šíria sa fámy, že mesto Prievidza nemá záujem o podporu futbalu. Rodičia, podľa mojich informácii, žiaľ, nedostávajú objektívne informácie. Sú porovnávané dotácie na športovú činnosť pre kluby v iných mestách s prostriedkami, ktoré mesto poskytuje iba na dopravu a materiálne zabezpečenie mládežníckeho športu, no neupozorňuje sa pri tom na viac ako stotisíc eur poskytnutých klubu na prenájom štadióna. Akoby bolo zámerom o týchto finančných prostriedkoch rodičom nehovoriť. Fakt je taký, že máloktoré mestá dajú najbližšie roky na futbal také prostriedky ako mesto Prievidza,“ upozorňuje primátorka Macháčková.

„Neviem, či šíriace sa negatívne informácie nejako súvisia s naším rozhodnutím rekonštruovať futbalový štadión priamo, bez toho aby rekonštrukciu realizoval futbalový klub ako bol zámer jeho vedenia. Podľa mňa je zvolená forma najlepšia, dokážeme si lepšie strážiť vynaložené verejné prostriedky,“ dodáva primátorka.

„Takýmto spôsobom postupujeme na základe negatívnych skúseností z minulosti aj pri prevádzke futbalového štadióna. Kým viaceré iné mesta dajú klubu priamo finančné prostriedky a klub prevádzkuje štadión a riadi svoju činnosť, u nás je to inak. Rozhodli sme sa nechať štadión v mestských rukách a prostredníctvom dotácie futbalistom platiť nájom za tréningový proces na štadióne mestskej spoločnosti, ktorá ho spravuje. To však neznamená, že futbalisti túto dotáciu, ktorou sa hradí ich športová činnosť na štadióne, vo výške 105-tisíc eur nedostali,“ dodal na záver Branislav Bucák.

Celý článok nájdete tu: http://www.prievidza.sk/spravodajstvo/mesto-dava-na-podporu-futbalu-desattisice-eur/ 
17.08.2023 14:19:05 Mládež

Poďakovanie mestu Prievidza 2023

Mesto Prievidza poskytlo FC Baník Horná Nitra s.r.o. dotáciu v roku 2023 na prenájom futbalového štadióna od TSMPD s.r.o. Dotácia na ...

17.05.2023 13:47:17 Klub

30. výročie postupu do 1. slovenskej ligy v samostatnej SR

. VÝROČIE POSTUPU DO 1. SLOVENSKEJ LIGY v samostatnej SR   FC Baník Prievidza vás pozýva na EXHIBIČNÝ FUTBALOVÝ ...

04.05.2023 09:44:45 Mládež

NÁBOR FUTBALOVÝCH NÁDEJÍ

NÁBOR FUTBALOVÝCH NÁDEJÍ futbalistov a futbalistiek do prípraviek FC Baník Prievidza   kedy: . mája ...

21.04.2023 12:38:16 Mládež

Futbalový kemp FC Baník Prievidza

FUTBALOVÝ KEMP FC Baník Prievidza   ️ Neváhajte prihlásiť svoje dieťa na náš futbalový kemp , ktorý bude pod vedením ...

03.04.2023 13:57:11 Dospelí

Radovan Babašta novou posilou A - mužstva !

V sobotu 01. apríla odohrali naši muži stretnutie 19.kola V. ligy ZsFZ na trávniku súpera z Partizánskeho, z ktorého si ...

30.03.2023 14:59:30 Dospelí

Martin Šlabjar:

Počas zimnej prestávky sa naše mužstvo posilnilo o staronového ofenzívneho hráča, Martina Šlabjara. Šlaby je prievidzským nadšencom známa tvár, kedže prievidzský ...

07.03.2023 16:47:57 Dospelí

Andrej Koryťák: "sme vďační za každého fanúšika."

Už  o štyri dni sa naše mužstvo predstaví v prvom majstrovskom zápase jarnej časti sezóny 2022/2023. Celok pod vedením Jána Hancka preverí ...

04.03.2023 14:19:08 Dospelí

Úspešná generálka pred začiatkom jarnej časti !

Naši muži majú za sebou úspešnú generálku pred začiatkom jarnej časti sezóny 2022/23. Na domácej pôde celok pod vedením Jána ...